Preloader
Назад

Комунікаційна стратегія для ОТГ

Далі
Замовник:

Баранівська міська об’єднана територіальна громада, Житомирська область

Мета проекту:

Розробка комунікаційної стратегії, націленої на підвищення рівня довіри стейкхолдерів до громади, а також супровід впровадження стратегії

Період: липень – жовтень 2020

Опис:

Завдання проекту:

 

  • Підвищення обізнаності про діяльність ОТГ серед цільових груп стейкхолдерів
  • Побудова системи ефективних внутрішніх та зовнішніх комунікацій
  • Побудова регулярних ефективних комунікацій між громадянами громади та місцевою владою, створення механізмів діалогу суспільство – влада
  • Аналіз і підвищення ефективності каналів і інструментів комунікації. Поліпшення інформаційного та візуального контенту
  • Формування системи регулярної взаємодії з представниками місцевих, регіональних та загальноукраїнських ЗМІ

 

Діагностика стану, проблем та ризиків комунікацій:

На першому етапі представники Агентства провели ряд стратегічних сесій з керівництвом ОТГ для точної діагностики поточного стану комунікацій, проблем і ризиків. Стратегічні сесії також дозволили уточнити дійсні потреби керівництва ОТГ і громади в створенні системи комунікацій, скласти перелік основних стейкхолдерів. На цьому ж етапі ми провели аудит представленості ОТГ і його керівництва в інформаційному просторі за останні роки. За результатами аудиту були чітко визначені репутаційні ризики і заходи по роботі з ними.

 

Аудит використання наявних каналів комунікацій і комунікаційних завдань ОТГ виявив допущені керівництвом ОТГ і прес-підрозділом системні помилки і дозволив намітити шляхи їх усунення.

 

Потім керівництву ОТГ був представлений SWOT-аналіз комунікаційних аспектів діяльності громади в прив’язці до основних стратегічних напрямків її розвитку.

 

Розробка комунікаційної стратегії громади

Цей етап спільної роботи супроводжувався безперервним навчанням і консультуванням співробітників адміністрації ОТГ. Ми зовсім не збиралися надати замовнику якийсь документ з безліччю графіків, важких слів, неясними механізмами і перспективами впровадження. Саме такий підхід, який демонструють доволі багато компаній, дискредитує саму ідею комунікаційного консалтингу.

 

Нашою метою було, озброїти представників замовника базовим набором знань та інформацією про поточну ситуацію, з огляду на актуальні завдання розвитку ОТГ,  та спільно виробити стратегію розвитку комунікацій, а вже потім впроваджувати її в життя.

 

Зокрема, ми спільно, спираючись на кращий світовий досвід, виробили основні стандарти публічних комунікацій в ОТГ. Також спільно проводили аналіз контенту, використовуваного в комунікаціях, визначали його сильні і слабкі сторони, намічали шляхи поліпшення з урахуванням потреб аудиторії, на яку він направлений. Саме спільна робота створила ефект залученості регіональних фахівців в проект побудови системи комунікацій, привласнення ними основних ідей і принципів роботи. В кінцевому підсумку вона мотивувала представників замовника на реалізацію створеної стратегії, оскільки в ній була частка їх праці, їх ідеї та рішення.

 

Основними темами навчальних тренінгів стали практичні рекомендації з побудови комунікацій з різними групами стейкхолдерів, створення і використання інформаційних приводів, вибору каналів комунікацій з урахуванням ключового повідомлення та цільової аудиторії.

 

Окремим блоком роботи став розвиток інформаційної присутності ОТГ в інтернеті, зокрема, в соціальних мережах. Як показала наша практика, навіть освоєння співробітниками замовника базових стандартів роботи з контентом, розвитку сайту та сторінок в соцмережах здатне значно підвищити ефективність зовнішніх і внутрішніх комунікацій ОТГ.

Результат:
  • Розроблена і почала впроваджуватися комунікаційна стратегія ОТГ, орієнтована на всі критично важливі групи стейкхолдерів
  • Побудована система внутрішніх і зовнішніх комунікацій громади, визначені канали та вироблені єдині стандарти комунікацій
  • Розроблена єдина офіційна сторінка ОТГ в соцмережах як ефективний інструмент регулярної комунікації з жителями громади
  • Фахівцями замовника розпочата системна робота по досягненню узгоджених бізнес- і репутаційних цілей